Alpinet Hărți Montane Ghid Turistic Cluburi Montane IIC Salvamont
   Caută      site găzduit gratuit de Alpinet.org - ghidul tău montan   
Liste Alpinet - alpinet2k

De la: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <o...@ccn.ro>
Data: Sâmbătă, 20 Dec 2003, 17:32
Subiect: @ Off topic: Legislatie: Frecvente radio cu utilizare libera in Romania
Emitent: Ministerul Comunicatiilor
Ordin nr. 423 din 12/08/2003
categoriile de frecvente radioelectrice a caror utilizare este libera si
regimul armonizat de utilizare a acestora
Monitorul Oficial nr. 890 din 12/12/2003


In temeiul art. 13 din O. U. G. 79/2002 privind cadrul general de
reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin
Legea 591/2002, si al prevederilor H. G. 88/2003 privind echipamentele
radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea
mutuala a conformitatii acestora,
avand in vedere prevederile H. G. 744/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,
ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul
ordin.

Art. 1.
(1) Prezentul ordin are ca obiect desemnarea categoriilor de frecvente
radioelectrice pentru a caror utilizare nu este necesara obtinerea unei
licente de utilizare a frecventelor radioelectrice, precum si
reglementarea conditiilor tehnice prin care se asigura utilizarea
armonizata a acestora.
(2) Categoriile de frecvente radioelectrice mentionate la alin. (1) si
aplicatiile pentru acestea sunt cuprinse in anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.
(3) Frecventele radioelectrice prevazute la alin. (2) pot fi utilizate
numai in conditii tehnice care sa asigure eliminarea riscului de
producere a interferentelor prejudiciabile asupra statiilor de
radiocomunicatii care utilizeaza spectrul radioelectric in conformitate
cu reglementarile in vigoare.

Art. 2.
(1) Categoriile de frecvente radioelectrice prevazute la art. 1 alin.
(2) pot fi utilizate doar in serviciul mobil terestru sau in serviciul
fix, cu exceptia cazurilor prevazute expres.
(2) Utilizarea categoriilor de frecvente radioelectrice prevazute la
art. 1 alin. (2) nu beneficiaza de protectie radioelectrica, indiferent
daca interferentele sunt produse de catre utilizatori similari sau de
catre statii de radiocomunicatii care functioneaza in conformitate cu
reglementarile in vigoare.
(3) Sesizarile utilizatorilor privind transmisiile care incalca
reglementarile din domeniul comunicatiilor electronice se aduc la
cunostinta subunitatilor operative ale Inspectoratului General pentru
Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(4) Lista subunitatilor operative prevazute la alin. (3) se publica pe
Internet la adresa www.igcti.ro, prin grija Inspectoratului General
pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 3.
(1) Conditiile tehnice prevazute la art. 1 alin. (3) se stabilesc prin
specificatiile tehnice de inferfata radio, in conformitate cu
prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 17 din H. G. 88/2003 privind
echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora.
(2) Specificatiile tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza, se
completeaza, se modifica sau se actualizeaza permanent de catre
Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si
asigura utilizarea spectrului radioelectric prin aplicatiile enumerate
in anexa la prezentul ordin, cu evitarea interferentelor prejudiciabile
asupra altor servicii de radiocomunicatii si cu respectarea cerintelor
de protectie radioelectrica, promovandu-se principiile obiectivitatii,
transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
(3) Specificatiile tehnice prevazute la alin. (1) contin restrictiile de
punere in functiune a echipamentelor pentru motive legate de utilizarea
corespunzatoare si eficienta a spectrului radioelectric, de evitarea
interferentelor prejudiciabile si de ocrotirea sanatatii publice.
(4) Specificatiile tehnice prevazute la alin. (1) se publica pe Internet
la adresa www.igcti.ro, prin grija Inspectoratului General pentru
Comunicatii si Tehnologia Informatiei, in termen de 60 de zile de la
intrarea in vigoare a prezentului ordin.

Art. 4.
Prin specificatiile tehnice ale interfetelor radio prevazute la art. 3
alin. (1) se vor adopta recomandarile si deciziile aplicabile ale
organismelor europene.

Art. 5.
Utilizatorii categoriilor de frecvente radioelectrice prevazute in anexa
la prezentul ordin trebuie sa asigure respectarea stricta a
specificatiilor de interfata radio.

Art. 6.
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.

Art. 7.
La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica nr. 189/1999
privind utilizarea statiilor de radiocomunicatii profesionale pentru
comunicatii la mica distanta si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale
pentru Comunicatii si Informatica nr. 190/1999 pentru aprobarea
Regulamentului statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil
terestru in banda de frecvente 26960 - 27410 kHz, publicate in M. Of. 548
bis din 9 noiembrie 1999, precum si Ordinul ministrului comunicatiilor
si tehnologiei informatiei nr. 260/2001 privind prelungirea termenului
de valabilitate a autorizatiilor tehnice de functionare a statiilor de
radiocomunicatii care functioneaza in banda de frecvente 26960 - 27410
kHz, publicat in M. Of. 383 din 13 iulie 2001.
ANEXACATEGORII
de frecvente radioelectrice si benzi de frecvente radioelectrice a caror
utilizare este libera, supusa numai regimului de autorizare generala
(exceptate de la licentiere), clasificate dupa aplicatii


Banda de frecvente / Interfata radio

1. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate aplicatiilor
nespecifice:
6765 - 6795 kHz / RO-IR 001
13553 - 13567 kHz / RO-IR 001
26957 - 27283 kHz / RO-IR 001
40, 660 - 40, 700 MHz / RO-IR 001
138, 20 - 138, 45 MHz / RO-IR 001
433, 050 - 434, 790 MHz / RO-IR 001
868, 000 - 868, 600 MHz / RO-IR 001
868, 700 - 869, 200 MHz / RO-IR 001
869, 400 - 869, 650 MHz / RO-IR 001
869, 700 - 870, 000 MHz / RO-IR 001
2400 - 2483, 5 MHz / RO-IR 001
5725 - 5875 MHz / RO-IR 001

2. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate detectarii victimelor
avalanselor:
457 kHz / RO-IR 002

3. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate retelelor locale pe
suport radio (RLAN):
2400 - 2483, 5 MHz / RO-IR 003

4. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate retelelor locale pe
suport radio (HIPERLAN):
5150 - 5350 MHz / RO-IR 004
5470 - 5725 MHz / RO-IR 004

5. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate aplicatiilor feroviare:
4515 kHz / RO-IR 005
27095 kHz / RO-IR 005
2446 - 2454 MHz / RO-IR 005

6. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate sistemelor de control
al traficului si sigurantei rutiere:
76 - 77 GHz / RO-IR 006

7. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate detectarii miscarii si
alertarii:
2400 - 2483, 5 MHz / RO-IR 007
9200 - 9500 MHz / RO-IR 007
9500 - 9975 MHz / RO-IR 007
10, 5 - 10, 7 GHz / RO-IR 007
13, 4 - 14 GHz / RO-IR 007
24, 05 - 24, 25 GHz / RO-IR 007

8. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate alarmelor (inclusiv
alarmelor sociale):
868, 6 - 868, 7 MHz / RO-IR 008
869, 200 - 869, 250 MHz / RO-IR 008
869, 250 - 869, 300 MHz / RO-IR 008
869, 650 - 869, 700 MHz / RO-IR 008

9. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate dirijarii modelelor:
26995 kHz / RO-IR 009
27045 kHz / RO-IR 009
27095 kHz / RO-IR 009
27145 kHz / RO-IR 009
27195 kHz / RO-IR 009
34, 995-35, 225 MHz / RO-IR 009
40, 665 MHz / RO-IR 009
40, 675 MHz / RO-IR 009
40, 685 MHz / RO-IR 009
40, 695 MHz / RO-IR 009

10. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate aplicatiilor
inductive:
9-59, 750 kHz / RO-IR 010
59, 750-60, 250 kHz / RO-IR 010
60, 250-70 kHz / RO-IR 010
70-119 kHz / RO-IR 010
119-135 kHz / RO-IR 010
6765-6795 kHz / RO-IR 010
7400-8800 kHz / RO-IR 010
13553-13567 kHz / RO-IR 010
26957-27283 kHz / RO-IR 010

11. Radiomicrofoane:
30, 01-30, 3 MHz / RO-IR 011
30, 5-32, 15 MHz / RO-IR 011
32, 45-33, 1 MHz / RO-IR 011
863-865 MHz / RO-IR 011

12. Dispozitive cu raza mica de actiune destinate identificarii cu
ajutorul campului electromagnetic (RFID):
Banda de frecvente Interfata radio
2446-2454 MHz / RO-IR 012

13. Implanturi medicale active de putere foarte mica:
9-315 kHz / RO-IR 013
402-405 MHz / RO-IR 013

14. Echipamente de radiocomunicatii functionand in banda 26960-27410 kHz
in cadrul serviciului mobil terestru (Banda civica - CB - Citizen band):
Banda de frecvente Interfata radio
26960-27410 kHz*) / RO-IR 014

*) Cu exceptia frecventelor 26995 kHz, 27045 kHz, 27095 kHz, 27145 kHz
si 27195 kHz.

15. Echipamente de radiocomunicatii profesionale pentru mica distanta
(Professional Mobile Radio - PMR 446):
446-446, 1 MHz / RO-IR 015

16. Aplicatii industriale, stiintifice si medicale (ISM):
26957-27283 kHz / RO-IR 016
40660-40, 7 kHz / RO-IR 016
433, 050-434, 790 MHz / RO-IR 016
2400-2483, 5 MHz / RO-IR 016
5725-5875 MHz / RO-IR 016

17. Telefoane fara cordon in tehnologie DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications - telecomunicatii evoluate digitale fara fir):
1880-1900 MHz / RO-IR 017

NOTA: Aceasta anexa se va modifica in functie de necesitatile impuse de
utilizarea mai eficienta a spectrului radioelectric, prin dezvoltarea si
introducerea unor noi tehnologii proprii domeniului, precum si de
respectarea prevederilor acordurilor internationale la care Romania este
parte.
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menționate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma și conținutul lor.Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii
© Copyright 1999-2020 www.alpinet.org