Alpinet Hărți Montane Ghid Turistic Cluburi Montane IIC Salvamont
   Caută      site găzduit gratuit de Alpinet.org - ghidul tău montan   
Liste Alpinet - alpinet2k

De la: Mihai Constantinescu <m...@yahoo.com>
Data: Marți, 14 Iun 2005, 15:07
Subiect: [a] Re: COnsiliul Jud. CLuj nu renunta la taxe pt Ch.Turzii ba chiar le majoreaza
Salut,

Apropos de taxe si de unde ajung acei bani, priviti ce
groapa de gunoi de toata frumuseatea se afla in cheile
Tureni (http://www.geocities.com/mihaita_co/), sora
mai mica a Cheilor Turzii aflata deasemenea sub aripa
protectoare al aceluiasi Consiliu Jud. Cluj.
Mormanul de gunoi se afla chiar pe valcelul care
coboara spre zona "Popa Tiganilor" iar apa de pe
aceste gunoaie se scurge direct spre inima cheilor.
Gramada e in crestere evidenta de la o saptamana la
alta si desi cineva din primarie mi-a spus ca va fi
desfiintata in curand, eu raman neincrezator.

Sa auzim de bine,
Mihai C.


--- CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <office@ccn.ro>
wrote:

> COnsiliul JUdetean CLuj nu renunta la ideea de a
> incasa taxe de vizitare
> si de fotografiere si filmare pentru Cheile Turzii
> in ciuda faptului ca
> i s-a atras in repetate randuri atentia cu privire
> la problemele de
> legalitate si oportunitate si implementabilitatea a
> unor asemenea taxe.
>
> Va redau mai jos in extras un anunt pe care il
> puteti gasi integral pe
> site-ul COnsiliului Judetean CLuj www.cjcluj.ro
>
> Radu Mititean
> CCN
>
> ANEXA
> Anunt de pe site-ul www.cjcluj.ro [extras]
> ======================================
> ROMANIA
> JUDETUL CLUJ
> CONSILIUL JUDETEAN
> Nr. 6230 din 19.05.2005
>
> ANUNT
> cu privire la asigurarea transparentei decizionale a
> unui proiect
> de hotarare initiat la nivelul Consiliului Judetean
> Cluj
>
> In conformitate cu prevederile art. 46, alin. 5 din
> Legea administratiei
> publice nr. 215/2001, a fost initiat un proiect de
> hotarare ce vizeaza
> actualizarea impozitelor si taxelor locale pentru
> anul bugetar 2006,
> insotit de Referatul de aprobare privind necesitatea
> adoptarii
> proiectului de hotarare.
> In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003
> privind transparenta
> decizionala in administratia publica, proiectul de
> hotarare impreuna cu
> materialele insotitoare se afla pe site-ul
> Consiliului Judetean
> www.cjcluj.ro, a fost afisat la sediul Consiliului
> Judetean si transmis
> spre mass-media locala.
> Pana la data de 31.05.2005, toti cei interesati pot
> trimite in scris la
> Consiliul Judetean Cluj - Directia Generala de
> Administratie Publica si
> Juridica, propuneri, sugestii si opinii cu valoare
> de recomandare in
> legatura cu acest proiect.
>
> PRESEDINTE,
> Marius-Petre Nicoara
>
> ==============================================
>
> [...]
>
> R O M A N I A
> JUDETUL CLUJ
> CONSILIUL JUDETEAN
>
> H O T A R A R E A N R. ____
> din____________________2005
> privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
> pentru anul bugetar
> 2006
>
> [PROIECT]
>
> Consiliul Judetean Cluj;
> In vederea stabilirii taxelor si impozitelor locale,
> pentru anul bugetar
> 2006;
> Tinand cont de prevederile:
> - Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal
> - Hotararii Guvernului nr. 44/2004, privind
> aprobarea Normelor
> metodologice pentru aplicarea Legii nr. 571/2003,
> privind Codul fiscal
> - H. G. nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor
> pentru valorile
> impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
> asimilate acestora
> precum si pentru amenzile care se indexeaza,
> ajusteaza, actualizeaza
> anual pe baza ratei inflatiei aplicabile in anul
> 2005
> - Legii bugetului de stat nr. 511/2004
> - Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica
> si regimul juridic al
> acesteia
> - Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul
> juridic al
> contraventiilor
> - Legii nr. 50/1991, privind executarea lucrarilor
> de constructii, cu
> modificarile si completarile ulterioare.
> Fiind indeplinite prevederile art. 45 si art. 46 din
> Legea nr. 215/2001;
> In temeiul drepturilor conferite prin art.109 din
> Legea administratiei
> publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si
> completarile ulterioare,
>
> h o t a r a s t e:
>
> Art. 1. Se aproba stabilirea valorilor taxelor si
> impozitelor locale
> pentru anul bugetar 2006, conform anexelor 1-8, care
> fac parte
> integranta din prezenta hotarare.
>
> Art. 2. Se abroga prevederile Hotararilor
> Consiliului Judetean Cluj nr.
> 57 din 06 mai 2004 si nr. 113 din 15 septembrie
> 2004, incepand cu data
> de 1 ianuarie 2006.
>
> Art. 3. Cu ducerea la indeplinire si punerea in
> aplicare a prevederilor
> prezentei hotarari se incredinteaza presedintele
> Consiliului Judetean
> prin: Directia Generala Economica, Directia Generala
> de Urbanism,
> Directia Generala de Administratie Publica si
> Juridica, regiile
> autonome, societatile comerciale si institutiile
> aflate sub autoritatea
> Consiliului Judetean Cluj, precum si consiliile
> locale ale comunelor,
> oraselor si municipiilor.
>
> Contrasemneaza:
> PRESEDINTE, SECRETAR GENERAL,
> Marius Petre Nicoara Mariuca Pop
>
> [...]
>
> Anexa nr. 3
>
> Taxa pentru turistii care viziteaza Rezervatia
> Naturala de interes
> national Cheile Turzii este:
>
> - intrare adulti 27.000 lei / 2, 7 lei grei
> - intrare copii 11.000 lei / 1, 1 lei grei
> - pt. Efectuat fotografii 33.000 lei / 3, 3 lei grei
>
> - pt. Filmare cu camera video 163.000 lei /16, 3 lei
> grei
> - alte servicii (ghid etc.) 544.000 lei / 54, 4 lei
> grei
> -abonament alpinisti 435.000 lei/sezon / 43, 5 lei
> grei
> (exceptand cluburile care au semnat protocol
> pt.ecologizare)
> =========================================
>
>
__________________________________
Discover Yahoo!
Have fun online with music videos, cool games, IM and more. Check it out!
http://discover.yahoo.com/online.html
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menționate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma și conținutul lor.

Alte mesaje din aceeași discuție:
SubiectAutorData
 [a] COnsiliul Jud. CLuj nu renunta la taxe pt...CLUBUL DE...30 Mai 2005
   [a] Re: COnsiliul Jud. CLuj nu renunta la taxe...Mihai Constantinescu14 Iun 2005

Legături cu Ghidul Montan:
Zona CHEILOR TURZII - Comuna Mihai Viteazu  
Zona CHEILOR TURZII - Izvorul Romanilor  
Zona CHEILOR TURZII - Cabana Cheile Turzii  
Zona CHEILOR TURZII  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI  


Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii
© Copyright 1999-2020 www.alpinet.org