Alpinet Hărți Montane Ghid Turistic Cluburi Montane IIC Salvamont
   Caută      site găzduit gratuit de Alpinet.org - ghidul tău montan   
Tabăra Educațională EcoTeam 2005 : Știri

Tabăra Educațională EcoTeam 2005 - Miercuri, 6 Iul 2005, 10:02, vizitată de 10276 ori


Justificare

Tabăra educațională EcoTeam 2005 dorește să vină în sprijinul societății civile prin dezvoltarea în rândul tinerilor a capacităților manageriale și organizatorice, precum și implicarea lor în acțiuni civice ce au ca scop protecția și conservarea mediului.
Necesitatea acestei tabere a reieșit din lipsa actiunilor educationale inițiate de tineri precum și preocupările mai puțin civice pe care aceștia le manifestă. Tabăra are un accentuat caracter educațional bazându-se pe o forma practică și mai puțin pe una teoretică.
Zona aleasă pentru desfășurarea activităților se încadrează perfect în planul taberei, fiind într-o accentuată formă de distrugere (poluarea solului prin numeroase infiltrații de materiale combustibile, poluarea aerului cu pulberi, poluarea fonică, distrugerea cadrului natural prin defrișări, distrugerea vegetației ierboase și punerea în pericol a faunei care are habitatul în această zonă).

Obiective:

1. Implicarea tineretului în acțiuni ce urmăresc conservarea și protejarea mediului înconjurator;
2. Dezvoltarea spiritului de lider în rândul participanților;
3. Refacerea cadrului natural din zona cabanei Garofița Pietrei Craiului;
4. Reamenajarea traseelor și a marcajelor din zona defrișată în decursul anilor 2003-2004 și din zona alpină;

Rezultate preconizate

Participanții pentru tabăra Educațională EcoTeam 2005 vor fi selectați din rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 ani prin aplicarea unui chestionar al cărui scop este descoperirea calităților manageriale pe care le are fiecare. Acest test va fi aplicat cu două săptămâni înainte de începerea taberei, și are ca scop selectarea unui numar de 50 de persoane care să participe la activități.
După terminarea taberei se dorește realizarea unui grup țintă cu participanții care au demonstrat calități manageriale și implicarea lor în acținui similare, printr-o atentă supervizare din partea coordonatorilor de proiect.


Descrierea activităților:


1. Implicarea tineretului în actiuni ce urmăresc conservarea și protejarea mediului înconjurător: tabăra are un accentuat caracter educativ și doreste dezvoltarea în randul participanților, a sensibilității fată de natură, față de valorile naturale ale României și implicarea lor în activitati axate pe aceste probleme.

Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza astfel:

- Locul de desfășurare a activitatilor este o zonă devastată de explotările forestiere din decursul anilor 2003-2004, fapt care a dus la distrugerea cadrului natural al zonei și la alterarea ecosistemului. Această situație face o prezentare reală a modului în care natura este afectată negativ de către om. Implicarea tinretului se va face într-un mod cât mai practic evitandu-se prezentarea exclusiv teoretica a situatiei. Responsabilul pentru acest obiectiv va prezenta participantilor atat zonele afectate cat și zonele alpine care și-au pastrat aspectul natural urmând ca în cadrul activităților următoare să se facă comparații între situațiile întalnite.

- Conștientizarea privind situațiile negative se va face în concluziile luate în urma discutiilor finale cu participantii.

Obs.- Îndeplinirea acestui obiectiv se va urmări și în cadrul celorlalte activitați desfașurate în cadrul taberei: refacerea cadrului natural al zonei, remarcarea traseelor; (responsabil pentru acest obiectiv este profesor Marius Barbu- Colegiul Nationa Zina Golescu)


2. Dezvoltarea spiritului de lider în rândul participanților:
Obiectivul nostru este acela de a găsi tinericu abilități de leadership, nu doar manageri buni – lideri adevărați care să se implice în organizații care creează, promovează și mențin valori. Lideri sunt oamenii care fac lucrurile care trebuie; managerii sunt oameni care fac lucrurile cum trebuie. Ambele roluri sunt esențiale, dar profund diferite.
Leadership-ul reprezintă o caracteristică pe care toate organizațiile doresc să o regăsească la managerii lor. Liderii:
- sunt capabili să îi orienteze pe oameni, creând o viziune pe care o comunică acestora;
- inspiră încredere și au încredere în ei înșiși;
- au suficientă experiență pentru a privi greșelile drept o altă distragere de la drumul către succes;
- îi fac pe oameni să se simtă mai puternici în preajma lor. Oamenii se simt mai competenți și mai încrezători în ei înșiși, găsind astfel munca mai interesantă și mai provocatoare.

CARACTERISTICILE UNUI LIDER
Participanții vor fi selectati și monitorizați în functie de îndeplinirea obiectivelor propuse de coordonatori și a obiectivelor personale. Astfel vor fi monitorizate urmatoarele aspecte:
 managementul atenției;
 managementul semnificației;
 managementul încrederii;
 managementul propriei persoane.
Managementul atenției se referă la capacitatea liderului de:
 a atrage oamenii prin crearea unei viziuni;
 a comunica această viziune celorlalți;
 a-i determina pe oameni, prin puterea propriului exemplu, să încerce să împlinească împreună această viziune.
Managementul semnificației reprezintă capacitatea liderului de a le comunica celorlalți propria viziune în așa fel încât aceștia să poată înțelege semnificația obiectivelor, direcțiilor sau aspectelor pe care aceasta le implică. Liderii au abilitatea de a integra fapte, concepte, jocuri și anecdote în semnificații pe care alții le înțeleg cu ușurință.
Managementul încrederii se referă la capacitatea liderilor de a inspira încredere celorlalți. Un element fundamental al construirii încrederii îl reprezintă soliditatea, trăinicia și consistența acestui sentiment. Oamenilor le place să îi urmeze pe cei pe care se pot baza, chiar dacă nu le împărtășesc punctele de vedere, și nu pe cei cu care sunt de acord, dar care își schimbă poziția. Încrederea are în vedere și capacitatea conducătorului de a respecta cuvântul dat, de a păstra confidențialitatea și de a menține sistemul de valori instituit.
Managementul propriei persoane pornește de la concepția potrivit căreia liderii eficienți se înțeleg pe ei înșiși (își cunosc punctele tari și punctele slabe) și acționează în limitele capacităților lor. Datorită acestui fapt, liderii au încredere în propria persoană și nu privesc greșelile drept eșecuri. Caracteristicile liderilor din punctul de vedere al managementului propriei persoane:
 se simt importanți;
 se simt competenți și au încredere în ei înșiși;
 se simt parte a unui întreg, a unei echipe;
 consideră munca drept o provocare interesantă.
Abordarea comportamentală a fost des folosită în cercetarea leadership-ului, pornind de la încercarea de a observa ce fac liderii eficienți, ce funcții îndeplinesc ei pentru a asigura atingerea obiectivelor și cum îi motivează pe ceilalți. Astfel, accentul nu mai cade pe caracteristicile personale, ci pe comportamentele adoptate de lideri în desfășurarea unor activități, acțiuni sau funcții. Avantajul acestei abordări este acela că sunt considerate drept irelevante caracteristicile înnăscute, fiind în schimb importante mecanismele comportamentale dobandite. Prin urmare, dacă poate fi identificat comportamentul care asigură eficiența în leadership, atunci acesta poate fi învățat, iar dacă este nevoie de calități înnăscute, atunci vor fi selectați oamenii care le posedă, instruirea devenind irelevantă.
Concluziile, precum și desemnarea persoanelor cu un important caracter de lider se va face la finalul taberei de către responsabilul acestui obiectiv Marin Marian- Lider în cadrul organizației Cercetașii României și Nedelcovici Andra elevă în cadrul Colegiului Național I. C. Brătianu Pitești.


3. Refacerea cadrului natural din zona cabanei Garofița Pietrei Craiului distrus de exploatarile forestiere din decursul anilor 2003- 2004. Este unul din obiectivele importante ale taberei, fiind în strânsă legatură cu celelalte obiective, are în vedere următoarele:
 Delimitarea în jurul cabanei a unei Zone Verzi numită și Zonă Ecologică pe o suprafață de cca 10 000 m2 în care pe întreaga perioadă de desfășurare a taberei se va interzice orice acțiune care distruge sau pune în pericol mediul înconjurător;
 Se va urmări de asemenea atenuarea pe cât posibil a efectelor negative pe care le-au avut activitățile de exploatare forestieră în decursul anilor.
 Se vor reface zonele înierbate din vecinătatea cabanei, încercandu-se crearea unui mediu propice refacerii;
 Se va curăti întreaga zonă cuprinsă în Zona Ecologică, se vor strânge deșeurile existente (PET-uri, cutii de conserve, hârtii, etc). Pe perioada desfășurări taberei se va urmări si ecologizarea traseelor de legătură între Cabana Garofița Pietrei Craiului și Umerii Pietrei Craiului, respectiv Ceardacul Stanciului, precum și a zonei Marelui Grohitș. Toate deșeurile adunate, vor fi ambalate și transportate spre o zonă de reciclare;
 Inițierea acțiunii de ecologizare și refacere a drumului de acces spre Cabana Garofița Pietrei Craiului;
 În urma încheierii acțiunii coordonatorul acestui obiectiv va prezenta un raport privind situația existentă înainte de interventie și după (responsabil pentru acest obiectiv este Călin Andreea- elevă în cadrul Colegiului Național I. C. Brătianu).

4. Reamenajarea traseelor și a marcajelor din zona defrișată în decursul anilor 2003-2004 și din zona alpină: îndeplinirea acestui obiectiv se va face în urma unui studiu asupra zonei, urmărindu-se o remarcare optimă prin care să se păstreze vechile trasee, și care să prezinte siguranță și vizibilitate atât în zonele împădurite cât și în golul alpin, avându-se în vedere dezvoltarea vegetației și evoluția zonelor în timp.
Acțiunea se va desfășura astfel:
 în cadrul procesului de selectare a participanților se vor testa și abilitățile grafice, selectâdu-se astfel persoanele cu astfel de calități;
 marcarea se va face în formă organizată, avându-se în vedere o durabilitate cât mai mare a marcajului și o claritate a semnelor
 ordinea aplicări vopselei va fi următoarea: primul membru al echipei va curăța suprafața pe care se va aplica marcajul, al doilea va aplica vopseaua alba de exterior, al treilea aplică vopseaua colorată de interior.
Activitatea se va desfasura cu sprijinul Parcului National Piatra Craiului a Serviciului Public Salvamont Câmpulung Muscel și Serviciului Public Salvamont Pitești.
Traseele care vor fi reamenajate sunt cele de legatură între Cabana Garofița Pietrei Craiului și Ceardacul Stanciului, respectiv Stâna Tămașel- Umerii Pietrei Craiului. Responsabili pentru acest obiectiv sunt Cornel Zarescu- Serviciul Public Salvamont Pitesti, Mihai Sandu- student Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole București.

Programul de desfașurare al taberei

1. Prima zi; organizarea taberei:
 Transportul și cazarea participanților;
 Împartirea participantilor în echipe de lucru și selectarea șefilor de echipă;
 Planificarea activităților zilei următoare;
 Ședința tehnico-educativă cu voluntarii care va avea ca scop prelucrarea normelor de protecție a muncii, precum și instruirea voluntarilor privind eventualele situații pe care le vor întalni pe teren- responsabil Cornel Zarescu;

2. A doua zi: aplicarea obiectivelor 3 și 4 avându-se în vedere obiectivele 1 și 2. Participanții se vor împărți în două grupe axate astfel:
 grupa α va îndeplini obiectivul 3;
 grupa β va îndeplini obiectivul 4;
 ședință tehnică cu sefii de echipa prin care se va urmări evaluarea activităților realizate;
 seminar cu voluntarii pe tema “Rolul liderilor în managementul situațiilor” (responsabil Marin Marian);

3. A treia zi:
 grupa α va îndeplini obiectivul 4;
 grupa β va îndeplini obiectivul 3;
 ședință tehnică cu șefii de echipă prin care se va urmări evaluarea activităților realizate și definitivarea obiectivelor 3 și 4;
 ședință educativă cu voluntarii pe tema “Ecologie și Ecoturism”;

4. A patra zi:
 verificarea rezultatelor activităților din zilele precedente și definitivarea obiectivelor;
 realizarea de ture montane în zona împreună cu voluntarii
 Ședință Generală cu toti participanții- discuții libere

5. Ultima zi:
 Activități libere

Norme privind desfășurarea activitățilorDesfășurarea activităților va avea loc doar după instruirea și realizarea instructajului specific de protecție a muncii. Fiecare personă este direct răspunzătoare de orice activitate ce se va desfășura în afara acțiunilor taberei. Disciplina în tabără se va menține prin sanctionarea oricarei nereguli. Fiecare voluntar va semna un Contract de Voluntariat cu Clubul de Drumetie Montană România Pitorească, iar pentru persoanele sub 18 ani trebuie prezentat accept din partea parintilor pentru participarea la activități.
Organizarea sub formă de grupuri de acțiune, are ca scop realizarea unui control cat mai strict asupra desfășurării taberei. Pentru orice nerealizare sau abatere de la normele de conducere și desfasurare a taberei, se vor lua măsuri asupra fiecarei situații neregulamentare, ajungandu-se până la eliminarea din tabără a celor responsabili. Fiecare șef de grupa are îndatorirea să semnaleze și să sesizeze orice neregulă.
Persoanele desemnate ca șefi de grupă vor avea următoarele îndatoriri:
- să îndeplineasca obiectivele trasate de către organizatori
- să anunțe orice neregulă întâlnită pe teren
- să anunțe colegilor de echipă instrucțiunile și obiectivele trasate de către organizatori
Persoanele care nu vor respecta programul impus de către organizatori vor fi eliminati din tabără pentru a nu perturba desfășurarea în bune conditii a activităților.
Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor sunt răspunzătoare persoanele desemnate pentru fiecare punct. Acestea vor anunța coordonatorului de proiect orice neregulă sau situație întâlnită pe teren, și vor dicuta despre modul de îndreptare a situației. Toate hotărârile privind desfășurarea tabarei se vor lua numai de către coordonatorul de proiect dupa consultarea cu responsabilii de obiective și cu înștiințarea prealabila a participanților.

Componența echipei:

Coordonator proiect- profesor de Geografie Marius Barbu;
Coordonatori marcaje trasee- Cornel Zarescu-Salvamont Pitești, Mihai Sandu- student Facultatea de Arhitectură București și Mihai Ciurescu elev Grup Școlar Astra Pitesti;
Coordonator acțiune ecologizare- Andreea Călin- elevă Colegiul Național I. C. Brătianu si Mihai Ciurescu elev Grup Scolar CFR Pitesti;
Coordonator obiectiv 2- Dezvoltarea spiritului de lider- Marin Marian- Lider în cadrul organizației Cercetașii României si Andra Nedelcovici- elevă Colegiul Național I. C. Brătianu;
Coordonator tabără: Alina Tomescu
Observator din partea Clubului de Drumeție Montană România Pitorească- Gabriel Dateș;
Observator extern- Alexandru Ionescu;

Alexandru Ionescu


Legături cu Ghidul Montan:
Muntii PADUREA CRAIULUI - Statiunea Stana De Vale  
Muntii PADUREA CRAIULUI - Tabara Suncuius  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Casa de Vanatoare Piatra Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Cabana Garofita Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Podul La Riul Mare Spre Magura  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Varful Tamasel  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Mt. Tamasel  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Valea Pietrelor  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Curmatura Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Brina Caprelor (Craiului)  
Muntii PADUREA CRAIULUI  
Muntii PIATRA CRAIULUI  
Comentarii
Fără foto Mihai Ciurescu, Duminică, 10 Iul 2005, 23:11

Un proiect bine organizat si pe care o sa-l ducem la bun sfarsit.

Fără foto Alexandru Ionescu, Luni, 11 Iul 2005, 9:09

Da Ciurescule... asa este! Numai ca deja s-au trezit spurcatii de romani sa ne bage betze in roate! Deja imi este sila de natia asta murdara si lisita de orice moralitate!
Sa dea Dumnezeu sa terminam cu bine!

Ioan Ștețca Ioan Ștețca, Luni, 11 Iul 2005, 11:16

Toate bune si frumoase, dar avand in vedere ca faci si tu parte din natia asta spurcata, este cam ciudata diatriba!
In rest o initiativa buna, care sper sa-si indeplineasca obiectivele!

Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii

Știrile sunt preluate ca atare de la sursele menționate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma și conținutul lor.


© Copyright 1999-2020 www.alpinet.org